Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

23.01.2015         № 29/20/47-15

 

Державна регуляторна служба

України

 

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 N 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв'язку з вашими листами від 10.11.2014 № 8871/0/20-14 та від 19.12.2014 № 9865/0/20-14 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (даліНКРЕ), повідомляє.

Відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 № 693 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НКРЕ  було ліквідовано. У зв’язку з цим НКРЕ надає інформацію стосовно здійснення державної регуляторної політики за період з 01 січня по 27 серпня 2014 року (далі – звітний період).

У 2014 році з метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕ забезпечувала здійснення державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Так, наказом НКРЕ від 20.04.2012 № 206 «Про затвердження Положення про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, проектів регуляторних актів» встановлено процедуру підготовки регуляторних актів Комісією. Відповідальним за здійснення державної регуляторної політики в НКРЕ визначено юридичне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік було затверджено постановою від 12.12.2013 № 1549 та розміщено на веб-сайті НКРЕ мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Протягом звітного періоду прийнято 3 постанови Кабінету Міністрів України, розроблені НКРЕ, а саме:

постанова від 17.07.2014 № 261 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516». Зазначена постанова була розроблена з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог чинного законодавства;

постанова від 06.08.2014 № 307 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики")». Метою постанови є удосконалення та забезпечення прозорості системи здійснення заходів державного контролю в енергетичному комплексі;

постанова від 13.08.2014 № 331 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Метою прийняття постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме Законів України  «Про електроенергетику» та «Про теплопостачання» і усунення дублювання положень законодавства.

Також у зазначений період було прийнято 15 регуляторних актів НКРЕ.

Так, з метою удосконалення нормативного забезпечення переходу на стимулююче регулювання НКРЕ розроблені та прийняті постанови:

постанова НКРЕ від 10.01.2014  № 6 «Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики». Постановою передбачено збільшення строку корисного використання активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, з 30 років до 40 років. Зазначене дозволить зменшити суму амортизації, яка включається в тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електроенергії за регульованим тарифом, та відповідно зменшить навантаження на кінцевий тариф на електричну енергію для споживачів України;

постанова НКРЕ від 10.01.2014 № 7 «Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання». Прийняття цієї постанови є виконання пункту 2 постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання». Впровадження постанови дасть змогу прийняти  остаточний рівень регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів;

постанова НКРЕ від 13.02.2014 № 117 «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії». Постанову прийнято у зв’язку із вдосконаленням методу стимулюючого регулювання та наближенням до практики Європейських країн щодо зниження нормативних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території на підставі відповідних ліцензій.

З метою удосконалення розрахунків за спожитий природний газ та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» НКРЕ розроблено та прийнято постанову НКРЕ від 23.01.2014 № 47 «Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу», якою Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затверджений постановою НКРЕ від 02.08.2012 №1000, приводиться у відповідність до вимог чинного законодавства та удосконалюються розрахунки нормативів перерахування коштів.

На виконання положень статті 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» НКРЕ прийнято постанову від 31.01.2014 № 87 «Про затвердження Змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)».

Змінами до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) передбачено внесення змін до Типового договору в частині сплати пені у разі неповної оплати за природний газ, оперативне оформлення акта приймання-передачі газу, чітке визначення строку дії договору та можливість застосування штрафних санкцій лише після закінчення строку дії договору.

З метою удосконалення нормативно-правової бази щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії НКРЕ прийнято:

постанову НКРЕ від 13.03.2014 № 233 «Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)». Пріорітетним завданням впровадження цього нормативно-правового акта є  удосконалення процедури обґрунтування суб’єктом господарювання відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України «Про електроенергетику» розміру. Крім того, постановою встановлюються чіткі часові межі для надання суб’єктом господарювання додаткової інформації, необхідної для визначення відповідності розміру місцевої складової українського походження встановленому Законом України «Про електроенергетику» розміру також для опрацювання Комісією такої інформації;

постанову НКРЕ від 27.02.2014 № 170 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств». Метою постанови є врегулювання відносин між енергопостачальниками та споживачами-фізичними особами електричної енергії на об’єктах яких (приватних домогосподарств) встановлені генеруючі електроустановки, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Впровадження цієї постанови сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, вдосконаленню правових засад для забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії, збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії, забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики, забезпечення відповідальності енергопостачальників та споживачів.

Крім того, протягом 2014 року було прийнято ряд рішень щодо визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів НКРЕ з метою приведення нормативної бази НКРЕ у відповідність до діючого законодавства:

постанову НКРЕ від 13.02.2014 № 104 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 квітня 2011 року № 606»;

постанову НКРЕ від 20.03.2014 № 256 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 лютого 2011 року № 245»;

постанову НКРЕ від 20.03.2014 № 254 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 лютого 2011 року № 243»;

постанову НКРЕ від 27.03.2014 № 337 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 01 серпня 2013 року № 1046».

На виконання статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду НКРЕ здійснювала заходи з перегляду регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики. Так протягом звітного періоду переглянуто 4 постанови НКРЕ. За результатами перегляду прийнято:

постанову НКРЕ від 27.02.2014 № 180 «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом». Постанову прийнято з метою удосконалення механізму державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії, підвищення якості надання населенню послуг та покращення якості інформаційного забезпечення споживачів;

постанову від НКРЕ 10.07.2014 № 1001 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305». Метою прийняття постанови є приведення нормативно-правової бази НКРЕ у відповідність до законодавства України, а саме законів України «Про теплопостачання», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;

постанову НКРЕ  від 30.01.2014  № 73 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року N 540» Прийняття постанови дозволило привести постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 р. № 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» у відповідність до вимог Закону України «Про теплопостачання»;

постанову НКРЕ від 20.03.2014 № 255 «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05 грудня 2013 року N 1529». Постанову прийнято з метою економії коштів в умовах кризи та створення умов для функціонування та збереження ринку послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж.

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, відділ зв'язків з громадськістю, комунікацій та аналізу інформації НКРЕ забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур'єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі «ЛІГА:ЗАКОН».

Наказом НКРЕ від 08.02.2014 № 80 затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ на 2014 рік.

Протягом звітного періоду здійснено 52 відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ, у тому числі: 15 базових, 24 повторних та 13 періодичних відстежень, а також 3 відстеження результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України, з них одне базове та 2 періодичних відстеження.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на веб-сайті НКРЕ та направлені до Кабінету Міністрів України або до Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова ліквідаційної комісії              В.Тарасюк

[повернутись]