Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності  регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта:

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу" (далі – постанова).

Набрання чинності з 28.04.2012 р.

 

Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Цілі прийняття акта:

Основною метою прийняття постанови є виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 серпня 2010 року (протокол № 41).

 

Строк виконання заходів з відстеження:

З 30.07.2012 р. по 30.08.2012 р. (32 календарних дні).

 

Тип відстеження:

Базове.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є статистичні дані, отримані шляхом аналізу звернень споживачів природного газу та суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень до оприлюдненого регуляторного акту.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Основними показниками для відстеження є кількість звернень замовників послуг з постачання природного газу та ліцензіатів, що провадять господарську діяльність з постачання природного газу, щодо застосування положень постанови.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після набрання чинності постановою НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу" її результативність визначається такими кількісними та якісними показниками:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2) Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акту.

Регуляторний акт поширюється на всіх споживачів природного газу та  суб’єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію на постачання природного газу. Станом на 01.08.2012 року таких суб’єктів налічується 359.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта.

Після прийняття акта суб’єкти господарювання не будуть витрачати додаткові кошти і час.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", проект постанови НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційному web-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

НКРЕ на відповідні запити споживачів природного газу та суб’єктів господарювання надає необхідні роз’яснення щодо норм регуляторного акту.

Отже, рівень поінформованості споживачів природного газу та суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом запровадження регуляторного акту є поступове відкриття ринку природного газу з метою створення конкурентного середовища постачальників природного газу, що допоможе запобігти зловживанню газопостачальними підприємствами своїм монопольним становищем.

Запровадження даного регуляторного акту дозволить:

- реалізувати вимоги Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (пункт 21 частина 3 стаття 4); 

- забезпечити можливість споживачам вільно обирати постачальника природного газу;

- створити недискримінаційні умови для всіх споживачів природного газу щодо отримання послуг з газопостачання;

- забезпечити поступове відкриття ринку природного газу з метою створення конкурентного середовища постачальників природного газу, що допоможе запобігти зловживанню газопостачальними підприємствами своїм монопольним становищем.

 

 

Голова НКРЕ                                      С. Тітенко

 

 

21.09.2012

[повернутись]