Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

Програма INOGATE

 

 

Програма INOGATE - це програма міжнародного співробітництва в енергетичній сфері між Європейським Союзом, Причорноморськими і Прикаспійськими державами, а також сусідніми з ними країнами.

 

Чотири основні завдання програми включають:

- конвергенцію енергетичних ринків на основі принципів внутрішнього енергетичного ринку ЄС, беручи до уваги особливості залучених країн;

- підвищення енергетичної безпеки шляхом вирішення питань експорту/імпорту енергоносіїв, диверсифікації поставок, транзиту енергоносіїв та попиту на енергоносії;

- підтримку сталого енергетичного розвитку, в тому числі, шляхом розвитку енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії та управління попитом;

- залучення інвестицій в енергетичні проекти спільного і регіонального інтересу.

 

Цілі програми:

- створення інтегрованих регіональних енергетичних ринків і їх послідовна інтеграція з внутрішнім енергетичним ринком ЄС;

- підвищення енергетичної безпеки в регіоні шляхом вирішення питань експорту енергоносіїв, транзиту енергоносіїв і попиту на енергоносії;

- диверсифікація різних видів енергоресурсів;

- підвищення використання поновлюваних джерел енергії;

- стимулювання управління попитом на енергоносії, включаючи впровадження заходів по ефективності використання енергії та енергозбереження;

- подальше поліпшення інвестиційного клімату з метою сприяння залученню інвестицій в енергетичний сектор;

- залучення інвестицій з метою підтримки розвитку інфраструктур по видобутку, транспортуванню і розподілу енергоносіїв.

 

Співпраця між усіма партнерами програми може сприяти створенню передбачуваних і прозорих енергетичних ринків, здатних стимулювати інвестування та економічне зростання, а також безпеку і надійність енергетичних поставок та сталий розвиток. Воно також може прискорити впровадження нових технологій шляхом відкриття нових ринкових можливостей.

 

Програма INOGATE фінансується з фондів Програми Технічної допомоги Європейського Союзу Співдружності Незалежних Держав (ТАСІС) та Інструменту європейського сусідства і партнерства (ІЕСП).

 

Україна є однією з 13 країн-партнерів Програми INOGATE.

[повернутись]