Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору»

 

З вересня 2009 року по вересень 2011 року в НКРЕ був реалізований другий проект Twinning “Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору».

У рамках проекту Комісія співпрацювала з Органами регулювання енергетики Італії (AEEG), Угорщини (HEO), Греції (RAE) та Румунії (ANRE) з метою сприяння посиленню інституційної спроможності НКРЕ, довгостроковому розвитку і впровадженню найкращої міжнародної практики регулювання газового сектору з урахуванням досвіду розвитку внутрішнього ринку газу Європейського Союзу.

 

Реалізація Проекту відбувалась за наступними компонентами:

Компонент 1 «Підтримка проекту та мовні курси»;

Компонент 2 «Огляд та гармонізація законодавства України з газовим законодавством ЄС»;

Компонент 3 «Засади багаторічного стимулюючого регулювання та бенчмаркінг газорозподільних компаній»;

Компонент 4 «Багаторічне стимулююче регулювання та бенчмаркінг газорозподільчих компаній»;

Компонент 5 «Розробка системи регулювання якості послуг (постачання) для газорозподільчих компаній»;

Компонент 6 «Тарифи та оцінка перехідних схем соціального захисту»;

Компонент 7 «Вибіркова підтримка процесу відокремлення та прозорості».

 

У рамках Проекту були досягнуті наступні результати:

- проведена оцінка чинного законодавства України щодо газового сектору, визначено, які положення законодавства України не відповідають acquis сommunautaire щодо внутрішнього енергетичного ринку ЄС і підготовлені пропозиції з наближення українського законодавства до законодавства ЄС;

- підготовлено проекти методології стимулюючого регулювання газорозподільчих компаній, пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг з газопостачання, пропозиції щодо схем соціального захисту при переході до цін на природний газ, що забезпечують повне покриття витрат, пропозиції щодо відокремлення видів діяльності в газовому секторі;

- керівництво та співробітники НКРЕ отримали технічні знання і навички щодо регулювання газового сектору, які дадуть змогу впровадити в газовому секторі України стимулююче регулювання тарифів, регулювання якості послуг, концепцію розмежування видів діяльності та забезпечити захист вразливих категорій споживачів при переході до тарифів, що повністю покривають витрати.

 

НКРЕ підготувала проект Річного Звіту з моніторингу відповідно до положень статті 25 Директиви 2003/55/EC з урахуванням досвіду регулюючих органів ЄС.

 

Результати, досягнуті в рамках реалізації Проекту, були високо оцінені як представниками української сторони, так і представниками ЄС.

[повернутись]