Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта


Вид та назва регуляторного акта:

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469» (далі – постанова).

Набрання чинності: 22.10.2012.


Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.


Цілі прийняття акта:

Ціллю прийняття регуляторного акту є приведення у відповідність нормативної бази НКРЕ до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про природні монополії».


Строк виконання заходів з відстеження:

З 12.11.2012 по 17.12.2012 (36 календарних днів).


Тип відстеження:

Базове.


Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є статистичні дані, одержані шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень до оприлюдненого регуляторного акту.


Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані:

- шляхом аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату НКРЕ, в тому числі за факсом та електронною поштою;

- шляхом проведення нарад з обговорення отриманих пропозицій та зауважень.


Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після набрання чинності постановою її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не змінюється.

Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2) Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акту.

Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію на розподіл природного газу. Станом на 01.12.2012 р. таких суб’єктів налічується 53.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта.

Після прийняття акта суб’єкти господарювання не будуть витрачати додаткові кошти і час.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційному web-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

НКРЕ на відповідні запити суб’єктів господарювання надає необхідні роз’яснення щодо норм регуляторного акту.

Отже, рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.


Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469»,  буде приведення нормативної бази НКРЕ у відповідність до чинного законодавства.

Реалізація проекту не потребувала додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

 

Голова Комісії                                     С. Тітенко

 

18.01.2013

[повернутись]