Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта:

 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986" (далі – Постанова).

Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постанови НКРЕ "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії".

 

Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Цілі прийняття акта:

Метою постанови є визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986 "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії".


Строк виконання заходів з відстеження:

З 14.12.2012 по 13.01.2013 (31 календарний день).


Тип відстеження:

 Базове.


Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є дослідження статистичних даних, одержаних шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень стосовно оприлюдненого проекту постанови.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані:

шляхом аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату НКРЕ, в тому числі за факсом та електронною поштою;

шляхом проведення внутрішніх нарад з обговорення отриманих пропозицій та зауважень.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після набрання чинності постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986" її результативність визначатиметься такими кількісними та якісними показниками:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, що здійснюють або планують здійснювати діяльність з постачання електричної енергії на експорт.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язані з виконанням вимог акта.

Виконання вимог постанови не передбачає витрачання коштів та часу фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

   4) Рівень поінформованості – високий, оскільки відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua було розміщено проект постанови, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Результатом впровадження постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986" буде приведення у відповідність нормативної бази НКРЕ до вимог чинного законодавства.

В результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

 

Голова Комісії                                                                        С.Тітенко

 

04.02.2013

[повернутись]