Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Фінансові ресурси

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, забезпечує доходи Державного бюджету України за кодом надходжень 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 № 516 «Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності».

 

НКРЕ за бюджетними призначеннями є головним розпорядником коштів, фінансується з Державного бюджету України за бюджетною програмою 6371010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики». Бюджетні призначення встановлюються Законом про Державний бюджет України на поточний рік у додатку 3 за відповідним кодом бюджетної програми.

 

Витрачання бюджетних коштів здійснюється згідно з вимогами та правилами, визначеними Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими і нормативними актами, що регулюють бюджетний процес.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно зі статтею 28 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489 щорічно до 15 березня року, що настає за звітним, звітує про витрачання нею коштів державного бюджету: здійснює публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками в офіційному друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ», розміщує її на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет та публічно представляє на засіданні Комісії у формі відкритого слухання.

[повернутись]