Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

НАКАЗ

19.03.2013                   № 168

Київ

 

Про затвердження Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та з метою виконання положень статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2013 рік, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів щоквартально до 5 числа наступного місяця надавати юридичному управлінню інформацію щодо регуляторних актів, стосовно яких було здійснено відстеження результативності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії Усатюка Д.В.

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕ

19.03.2013 № 168

 

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на 2013 рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

2.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

3.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ щодо показників якості послуг з електропостачання»

Базове відстеження

І квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

4.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Базове відстеження

І квартал

Управління генеруючих підприємств

5.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.11.2012 № 1421»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

6.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного і коксівного газів)»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління генеруючих підприємств

7.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

8.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

9.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

10.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

11.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

12.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

13.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку величини збитків, завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

14.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

15.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

16.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 р. № 420»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

17.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

18.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

19.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами»

Базове відстеження

І квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

20.

Проект постанови НКРЕ «Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

21.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

22.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

23.

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 № 475»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

24.

Проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.3003 № 476»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

25.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Кодексу комерційного обліку»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

26.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

27.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

28.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

29.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на здійснення окремих видів діяльності»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

30.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу»

Базове відстеження

І квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

31.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування аміаку магістральними трубопроводами територією України»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

32.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

33.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами»

 

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

34.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

35.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ»

Базове відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

36.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами»

Базове відстеження

ІІІ квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

37.

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання об'єктів замовника до газових мереж»

Базове відстеження

І квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

38.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

Базове відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

39.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти»

Базове відстеження

І квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

40.

Проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання»

Базове відстеження

ІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

41.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 975 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835»

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

42.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 119 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 та від 5 липня 2006 р. № 938»

Повторне відстеження

ІI квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

43.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 975 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 835

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

44.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 222 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247»

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

45.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1275 «Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 247»

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

46.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 781 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. № 516»

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 977 «Про внесення зміни до Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання»

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

48.

Постанова НКРЕ від 29.12.2011 № 231 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ»

Повторне відстеження

ІI квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

49.

Постанова НКРЕ від 28.11.2011 № 2291 «Про внесення змін до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України»

Повторне відстеження

ІI квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

50.

Постанова НКРЕ від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

Повторне відстеження

ІI квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

51.

Постанова НКРЕ від 29.03.2012 № 305 «Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу»

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

52.

Постанова НКРЕ від 19.04.2012 № 420 «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України»

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

53.

Постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію»

Повторне відстеження

ІІ квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

54.

 Постанова НКРЕ від 15.06.2012 № 749 «Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії "

Повторне відстеження

ІІI квартал

Управління генеруючих підприємств

55.

Постанова НКРЕ від 05.07.2012 № 848 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 10 лютого 2011 року № 212"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

56.

Постанова НКРЕ від 05.07.2012 № 849 "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

57.

Постанова НКРЕ від 12.07.2012 № 889 "Про купівлю електричної енергії виробниками електричної енергії"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління енергоринку

58.

Постанова НКРЕ від 26.07.2012 № 958 "Про затвердження Порядку визначення розрахункових погодинних обсягів електричної енергії"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління енергоринку

59.

Постанова НКРЕ від 02.08.2012 № 1000 "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

60.

Постанова НКРЕ від 02.08.2012 № 1007 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ"

Повторне відстеження

ІІІ квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

61.

 Постанова НКРЕ від 06.09.2012 № 1164 "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу"

Повторне відстеження

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

62.

Постанова НКРЕ від 06.09.2012 № 1165 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

63.

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1177 "Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

64.

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1178 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

65.

Постанова НКРЕ від 13.09.2012 № 1181 "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

66.

Постанова НКРЕ від 20.09.2012 № 1218 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

67.

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

68.

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

69.

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1259 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.11.2005 № 1044 "

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів

70.

Постанова НКРЕ від 11.10.2012 № 1287 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12.07.2012 № 889"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

71.

Постанова НКРЕ від 11.10.2012 № 1314 "Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління генеруючих підприємств

72.

Постанова НКРЕ від 01.11.2012 № 1398 "Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

73.

Постанова НКРЕ від 01.11.2012 № 1399 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 23 червня 2011 року № 1074"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

74.

Постанова НКРЕ від 08.11.2012 № 1450 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

75.

Постанова НКРЕ від 08.11.2012 № 1451 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

76.

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 № 1627 "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

77.

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 № 1633 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

78.

Постанова НКРЕ  від 20.12.2012 № 1665 "Щодо визначення доходу від здійснення ліцензованої діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

79.

Постанова  НКРЕ  від 20.12.2012 № 1667 "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

80.

Постанова НКРЕ від 20.12.2012 № 1668 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.08.2009 № 986"

Повторне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

81.

Постанова НКРЕ від 12.06.2008 № 691 „Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж”

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

82.

Постанова НКРЕ від 04.09.2008 № 1061 „Про затвердження Змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

83.

Постанова НКРЕ від 04.09.2008 № 1062 „Про затвердження Змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами”

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

84.

Постанова НКРЕ від 04.09.2008 № 1063 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності”

Періодичне

відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

85.

Постанова НКРЕ від 18.09.2008 № 1092 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ"

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

86.

Постанова НКРЕ від 06.11.2008 № 1277 „Про внесення змін до постанови НКРЕ від 18.08.99 № 1058»

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління енергоринку

87.

Постанова НКРЕ від 18.12.2008 № 1384 „Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією”

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

88.

Постанова НКРЕ від 23.12.2008 № 1399 "Про затвердження змін до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України»

 

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

89.

Постанова НКРЕ від 25.12.2008 № 1449 „Про внесення змін до постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910 та затвердження Змін до Правил користування електричною енергією”

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

90.

Постанова НКРЕ від 25.12.2008 № 1522 „Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж  ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю” (із змінами)

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці

91.

Постанова НКРЕ від 08.02.2007 № 146 „Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами”

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління ліцензування

92.

Постанова НКРЕ від 08.02.2007 № 147 „Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління ліцензування

93.

 Постанова НКРЕ від 08.02.2007 № 154 „Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

Періодичне відстеження

ІІ квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

94.

Постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 994 „Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами”

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

95.

Постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 995 „Про внесення змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії”

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління ліцензування

96.

Постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 1052 „Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом і внесення змін до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом”

Періодичне відстеження

ІІІ квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

97.

Постанова НКРЕ від 13.09.2007 № 1218 „Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами”

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

98.

Постанова НКРЕ від 13.09.2007 № 1219 „Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”

Періодичне відстеження

ІV квартал

Управління ліцензування

 

Начальник юридичного управління                                        В.Морозова

[повернутись]