Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

 

 

Вид та назва регуляторного акта:

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України”

Набрання чинності з дати публікації в “Офіційному віснику України”

 

Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Цілі прийняття акта:

Метою постанови є визнання такими, що втратили чинність, постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України:

від 25 грудня 2002 року № 1455 “Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ”;

від 02 липня 2003 року № 652 “Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 № 1455”;

від 23 лютого 2004 року № 167 “Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 № 1455”;

від 30 квітня 2004 року № 434 “Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ”;

від 29 червня 2006 року № 865 “Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ”;

від 15 жовтня 2009 року № 1191 “Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких установлюються НКРЕ”.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

20.01.2013 – 30.01.2013 (10 календарних днів)

 

Тип відстеження:

Базове

 

Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є статистичні дані, отриманні шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання, громадян та територіальних підрозділів НКРЕ до центрального апарату НКРЕ.

 

Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані шляхом аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату НКРЕ, в тому числі за факсом та електронною поштою.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Після набрання чинності постанови її результативність визначатиметься такими кількісним та якісними показниками:

1. Кількість суб’єктів електроенергетики, на яких поширюється дія акта.

Станом на 20.01.2013 дія регуляторного акта поширюється на ліцензіатів з виробництва теплової, електричної енергії з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (579).

2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. 

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України.

       3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  проект постанови НКРЕ “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ”, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Комісія на запити ліцензіатів та споживачів електричної енергії  надає необхідні роз’яснення щодо норм регуляторного акта. Отже, рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

4. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття постанови НКРЕ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ" має привести регуляторну базу НКРЕ у відповідність до чинного законодавства.

 

Голова Комісії                                    С.Тітенко

 

05.09.2013

[повернутись]