Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

22.11.2013                   № 8329/26/47-13

 

На № 36/12844 від 15.11.2013

 

Щодо надання роз'яснень

 

ПАТ «Сумиобленерго»

 

Сектор НКРЕ у Сумській області

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), розглянула лист ПАТ «Сумиобленерго» від 15.11.2013 № 36/12844 щодо надання роз'яснень та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до положень пункту 10 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 № 441 (із змінами) (далі – Порядок), граничні величини споживання електричної потужності для споживачів визначаються як частка від ділення величини середньодобового споживання електричної енергії в робочий день на 24 і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового графіка навантаження у режимні дні замірів (у грудні – для місяців I та IV кварталів, у червні – для місяців II та III кварталів). Коефіцієнти заповнення для періодів контролю визначаються як частка від ділення величини середньодобового навантаження на величину максимального навантаження в період контролю ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми. Величина середньодобового споживання електричної енергії в робочий день визначається на основі договірної величини її споживання, встановленої на місяць, та даних про електроспоживання у неробочі, вихідні та святкові дні. При розрахунках граничних величин споживання електричної потужності підприємствам, які працюють неповний робочий тиждень, кількість робочих днів визначається згідно з графіком роботи, наданим підприємством на розрахунковий місяць. Для цих підприємств гранична величина споживання електричної потужності розраховується та встановлюється окремо на дні, коли підприємство працює, та на дні, коли не працює.

Для підприємств, які розраховуються за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у повному обсязі та для споживачів, постачання електричної енергії яким здійснюють постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом, і які застосовують засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, гранична величина споживання електричної потужності встановлюється на рівні, заявленому споживачем на розрахунковий період.

При цьому положеннями пункту 11 Порядку встановлено, що споживач має право протягом поточного розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за коригуванням договірної величини споживання електричної енергії. У разі коригування договірної величини споживання електричної енергії протягом поточного розрахункового періоду здійснюється відповідне коригування граничної величини споживання електричної потужності. Скоригована гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня проведення коригування.

Крім того, згідно з положеннями пункту 4.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами), споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

Споживач, який розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу, та/або споживач постачальника за нерегульованим тарифом, електроустановки якого обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної граничної величини споживання електричної потужності.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням та не пізніше шостого робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви. Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов'язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії.

У разі коригування за заявою споживача договірної величини споживання обсягу електричної енергії здійснюється відповідне коригування договірної граничної величини споживання електричної потужності.

Таким чином, питання, порушені у листі ПАТ «Сумиобленерго», мають вирішуватись з урахуванням вищенаведених вимог нормативно-правових актів.

 

Член Комісії                                        Ю.Власенко

[повернутись]