Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.12.2013                   97

Київ

 

Про встановлення вимог до АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 11.09.2006 № 1182, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ВИРІШИЛА:

 

1. Установити до АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (далі – АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»), ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, при провадженні ним інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а саме установлення та монтаж машин і устаткування (монтаж та заміна трансформаторів струму, встановлення та заміна приладів обліку, зняття приладів обліку); ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (ремонт і технічне обслуговування трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, електричного устаткування професійного призначення); ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (ремонт приладів обліку, проведення експертизи приладів обліку); технічне випробування та дослідження (послуги хімічної лабораторії та проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (надання транспортних послуг, виконання вантажно-розвантажувальних робіт); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах (погодження меж земельної ділянки, на якій знаходяться об’єкти електроенергетики електропередавальної організації, виконання проектних робіт, виконання робіт із землевпорядкування), такі вимоги:

а) вести бухгалтерський облік інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованої діяльності;

б) щоквартально надавати до відділу НКРЕ у Харківській області звіти про надходження та використання коштів з інших видів діяльності для здійснення контролю за виконанням установлених НКРЕ вимог;

в) при провадженні інших, крім ліцензованих, видів діяльності не допускати зловживання монопольним становищем, яке займає ліцензіат на ринку природної монополії, щодо споживачів та суб’єктів господарювання на інших ринках;

г) провадити інші, крім ліцензованих, види діяльності лише у разі беззбитковості кожного з них.

2. Рекомендувати АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» використовувати прибуток, отриманий від інших видів діяльності, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та тих, що належать до сфери природних монополій, на збільшення фінансування заходів, спрямованих на покращення технічного стану електромереж та модернізацію засобів обліку електричної енергії.

3. Відділу НКРЕ у Харківській області інформувати Комісію у разі виявлення фактів невиконання ліцензіатом установлених вимог або збитковості інших, крім ліцензованих, видів діяльності (на підставі звітів, які надає ліцензіат).

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

[повернутись]