Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

 

Вид та назва регуляторного акта

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11.10.2012 № 1314 "Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" (далі – Постанова).

Набрання чинності – 03.12.2012.

 

Найменування виконавця заходів з відстеження

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття Постанови є забезпечення:

- гласності та відкритості процедур регулювання;

- створення у правовому полі умов, якими буде забезпечено безперешкодний доступ власника об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії до електричних мереж;

- встановлення обґрунтованої та прозорої процедури щодо приєднання до електричних мереж об’єктів, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та щодо купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.

 

Строк виконання заходів з відстеження

З 04.12.2013 по 18.12.2013 (14 календарних днів).

 

Тип відстеження

Повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є дослідження статистичних даних, отриманих шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень до Постанови.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, були отримані шляхом:

аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату НКРЕ, у тому числі, отриманої електронною поштою;

проведення нарад з метою обговорення отриманих пропозицій та зауважень.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Після набрання чинності Постанови, її результативність визначалася такими кількісними та якісними показниками:

1) Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

2) Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та отримали "зелений" тариф. З моменту набрання чинності Постанови НКРЕ погодила 31 договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта, не зміниться.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта.

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua було розміщено проект Постанови, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення.

Протягом періоду підготовки проекту регуляторного акта та після прийняття Постанови, Комісія постійно надає вичерпні роз’яснення суб’єктам господарювання, що мають намір здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, у вигляді відповідей на їх письмові та усні запити.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження Постанови є впорядкування механізму стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а саме, максимальне спрощення для власника генеруючого об’єкта процедури приєднання до електричних мереж та подальшої реалізації виробленої електричної енергії, створення умов щодо дотримання законних інтересів, прав і свобод сторін, усунення можливості зловживання монопольним становищем електропередавальних організацій тощо.

Впровадження Постанови не потребувало додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

 

Голова Комісії                                                             С. Тітенко

 

20.12.2013

[повернутись]