Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.12.2013                   № 102-р

Київ

 

Про встановлення вимог до ПАТ „ПОЛТАВАГАЗ” щодо провадження іншого, крім ліцензованих, виду діяльності

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 9, Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 11.09.2006 № 1182, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ВИРІШИЛА:

 

1. Установити до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі - ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ»), ліцензіата з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, при провадженні ним іншого, крім ліцензованих, виду діяльності, а саме неспеціалізованої оптової торгівлі (реалізація продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крім експортно-імпортних операцій, в тому числі за договорами комісії та субкомісії, згідно з якими ліцензіат є комісіонером, комітентом або субкомісіонером), такі вимоги:

а) вести бухгалтерський облік іншого виду діяльності окремо від обліку ліцензованої діяльності;

б) щоквартально надавати до сектору НКРЕ у Полтавській області звіти про надходження та використання коштів з іншого виду діяльності для здійснення контролю за виконанням установлених НКРЕ вимог;

в) при провадженні іншого, крім ліцензованих, виду діяльності не допускати зловживання монопольним становищем, яке займає ліцензіат на ринку природної монополії, щодо споживачів та суб`єктів господарювання на інших ринках;

г) провадити інший, крім ліцензованих, вид діяльності, лише у разі його беззбитковості.

2. Рекомендувати ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ» використовувати прибуток, отриманий від іншого виду діяльності, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та тих, що належать до сфери природних монополій, на збільшення фінансування заходів, спрямованих на розвиток та покращення технічного стану газових мереж і модернізацію систем обліку газу.

3. Сектору НКРЕ у Полтавській області інформувати Комісію у разі виявлення фактів невиконання ліцензіатом установлених вимог або збитковості іншого виду діяльності (на підставі звітів, які надає ліцензіат).

 

Голова Комісії                                     С.Тітенко

[повернутись]