Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

 

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

 

Вид та назва регуляторного акта:

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 06.09.2012 № 1165 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469» (далі – Постанова).

Набрання чинності: 22.10.2012.

 

Найменування виконавця заходів з відстеження:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

 

Цілі прийняття акта:

Метою прийняття Постанови є приведення нормативної бази НКРЕ у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про природні монополії».

 

Строк виконання заходів з відстеження:

З 25.11.2013 по 30.12.2013 (35 календарних днів).

 

Тип відстеження:

Повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Методом одержання результатів відстеження є дослідження статистичних даних, одержаних шляхом аналізу звернень замовників послуг з розподілу природного газу та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного газу, до центрального апарату НКРЕ щодо надання пропозицій та зауважень стосовно прийнятої постанови.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані:

- шляхом аналізу вхідної кореспонденції центрального апарату НКРЕ, в тому числі за факсом та електронною поштою;

- шляхом проведення нарад з обговорення отриманих пропозицій та зауважень.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

1) Дія акта не передбачає надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2) Дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного газу. Станом на 31.12.2013 р. таких суб’єктів налічується 50.

3) Прийнятий акт не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта - високий.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект постанови НКРЕ «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційному web-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

НКРЕ на відповідні запити суб’єктів господарювання надає необхідні роз’яснення щодо норм регуляторного акта.

Постанова НКРЕ від  06.09.2012 № 1165 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469» розміщена в системі комплексного інформаційного забезпечення «ЛІГА».

Звіт про базове відстеження результативності постанови був розміщений на офіційному веб-сайті НКРЕ.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження постанови НКРЕ від 06.09.2012 № 1165 «Про визнання  такою, що  втратила чинність, постанови НКРЕ від 31 березня 2011 року № 469», є приведення нормативно-правових актів НКРЕ у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Голова Комісії                                                             С.Тітенко

 

06.02.2014

[повернутись]