Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
офіційний веб-сайт
[повернутись]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

ЛИСТ

22.01.2014                   № 429/16/47-14

 

ПАТ «Київоблгаз»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглянула лист ПАТ «Київоблгаз» від 05.12.2013 № 12-4247 щодо надання роз’яснень та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Згідно з частинами першою та другою статті 11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон) засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації. Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється, зокрема, застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Положеннями статті 28 Закону встановлено, що засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі – Правила).

Пунктом 161 Правил визначено, що періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства.

У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту газорозподільне підприємство зобов'язане встановити його протягом двох місяців з моменту зняття.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у власності газорозподільного підприємства, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, демонтаж, транспортування та монтаж нового лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства. При цьому газорозподільне підприємство встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту.

Якщо встановити лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, газопостачальне підприємство здійснює розрахунки за спожитий споживачем природний газ відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

У разі коли лічильник газу, що перебуває у власності споживача, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, розрахунки із споживачем здійснюються протягом двох місяців з дня письмового повідомлення газорозподільним підприємством споживачеві про визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців, а в подальшому - відповідно до встановлених норм споживання та вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Згідно з пунктом 33 Правил газорозподільне підприємство зобов'язане, зокрема, проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Разом з тим пунктом 14 Типового договору надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 938 (далі – Типовий договір), передбачено, що за рахунок коштів виконавця здійснюється, зокрема, періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та ремонт, пов'язаний з такою повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Відповідно до пункту 15 Типового договору послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв та лічильників газу, що надаються на підставі заяви споживача (крім робіт, зазначених у пункті 14), оплачуються споживачем у визначеному порядку за встановленими тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.

Слід зазначити, що підпунктом 14 пункту 30 Типового договору встановлено, що виконавець зобов'язаний проводити протягом одного місяця з дня демонтажу лічильника газу його позачергову повірку (на вимогу як споживача, так і виконавця).

Таким чином, у разі якщо позачергова повірка газового лічильника здійснюється за заявою споживача, послуги з проведення такої повірки (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) повинні оплачуватись споживачем.

У випадку якщо ініціатором проведення позачергової повірки лічильника газу являється газорозподільне підприємство, то послуги з проведення такої повірки повинні оплачуватись газорозподільним підприємством.

Разом з тим вартість робіт, пов'язаних з ремонтом лічильника газу, необхідність якого була підтверджена результатами позачергової повірки, має оплачувати власник лічильника. Якщо лічильник газу належить споживачу природного газу, то його ремонт має здійснюватися за рахунок останнього.

Одночасно звертаємо увагу, що пунктом 3.3 Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.10.2003 № 475, встановлено, що у разі пошкодження лічильника газу з вини споживача, яке призвело до заниження його показань, що підтверджено висновком експертизи, проведеної в установленому порядку, він додатково відшкодовує вартість робіт, пов'язаних з позаплановою перевіркою (повіркою), ремонтом або встановленням нового лічильника газу.

 

Член Комісії                                        В.Меркушов

[повернутись]